logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Žiaci si hľadali „svoju univerzitu“

V utorok, 26. 03. 2024, sa žiaci tried III. A a IV. A pod vedením kariérneho poradcu, pána učiteľa Ing. Jozefa Bačíka, MBA, a triednej pani učiteľky triedy III. A, Mgr. Henriety Kuzmovej, zúčastnili mini-veľtrhu slovenských vysokých škôl ALMA MATER – miesto, kde si nájdeš svoju vysokú školu.

Na veľtrhu sa predstavilo 18 slovenských vysokých škôl. Tie žiakom prezentovali ponuku odborov a možnosti uplatnenia po skončení vysokoškolského štúdia.

veľtrh vysokých škôl

Ku Dňu učiteľov a k Veľkej noci…

Z učiteľského poslania vyplývajú starosti i radosti.

V stredu, 27. 03. 2024, pri príležitosti oslavy dňa učiteľov, sme sa pri priateľskom kolegiálnom posedení zhodli na tom, že si prajeme maximum radostí a minimum starostí, aby sme mohli v sile a nadšení formovať z našich žiackych zverencov ďalších a ďalších kvalitných ľudí prínosných pre spoločnosť.

Prišlo i na Veľkú noc – spoločne nám i všetkým Vám, žiakom a rodičom a všetkým našim partnerským subjektom, prajeme príjemne strávené veľkonočné dni.

Ďakujeme Vám, že ste súčasťou ANIMUS-tímu.

Besedovali sme na tému Ako byť finančne zodpovedným

V pondelok, 22. 03. 2024, sa žiaci triedy I. A v nadväznosti na predmet manažment osobných financií zúčastnili na pôde školy besedy na tému Ako byť finančne zodpovedným, ktorú viedol Mgr. Jozef Vrabec, klientsky poradca UniCredit Bank.

Žiaci v rámci besedy, ktorú zabezpečila školská koordinátorka finančnej gramotnosti, pani učiteľka Ing. Tatiana Oravcová, MBA, diskutovali o možnostiach, ako porozumieť finančným informáciám v nadväznosti na finančné rozhodovanie.

beseda ako byť finančne zodpovedným

Oznam pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka

V platnosti pre utorok, 12. 03. 2024, rozhodol riaditeľ školy o dištančnej výučbe pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka a v platnosti pre stredu, 13. 03. 2024, im poskytol riaditeľské voľno. Dôvodom uvedeného je realizácia EČ a PFIČ MS („písomných maturít“).

Zahrali sme si basketbal

V piatok, 23. 02. 2024, sa výber žiakov dennej formy štúdia zapojil pod vedením pána učiteľa Mgr. Ivana Nagya do turnaja žiakov stredných škôl v basketbale. Turnaj sa realizoval na pôde Gymnázia, Golianova 68, Nitra.

Naši žiaci zápolili s ťažkými súpermi – medzi nimi sa objavili i aktívni hráči. Napriek tomu však turnaj zvládli so cťou a odniesli si tretie miesto.

Každému zainteresovanému žiakovi vyslovujeme poďakovanie za ochotu i takýmto spôsobom reprezentovať školu.

basketbal súťaž
basketbal súťaž

Prišli k nám príslušníci Ozbrojených síl SR

V utorok, 20. 02. 2024, nás navštívili príslušníci Protilietadlovej raketovej brigády Nitra. Žiakom tretieho a štvrtého ročníka umožnili nahliadnuť do svojej služby v prospech Slovenskej republiky. V rámci svojej prednášky odprezentovali i vybrané zbrane a zbraňové systémy, pravdaže bez munície.

Prvý polrok sme uzavreli filmovým predstavením

V stredu, 31. januára 2024, sa žiaci všetkých tried v dennej forme štúdia zúčastnili v priestoroch MAX Nitra filmového predstavenia Perinbaba a Dva svety.

Predstavenie zabezpečila pani výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.

Zámerom realizácie tohto podujatia bolo vyjadriť všetkým žiakom uznanie za ich úsilie, ktoré vynaložili počas prvého polroka aktuálneho školského roka.

Zdroj obrázkov: https://www.csfd.sk/film/477945-perinbaba-a-dva-svety/galeria/

Olympiáda ľudských práv – krajské kolo

Vo štvrtok, 08. 02. 2024, sa na Gymnáziu vo Vrábľoch uskutočnilo krajské kolo olympiády ľudských práv. Jej cieľom je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.

Našu školu pod vedením pána učiteľa Ing. Jozefa Bačíka, MBA reprezentoval Jakub Sekerka, žiak triedy III. A, víťaz školského kola.

Jakubovi ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Ekonomická olympiáda – školské kolo

Vo štvrtok, 14. 12. 2023, sa výber žiakov zo všetkých tried dennej formy štúdia zapojil
pod vedením pani učiteľky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, školskej koordinátorky finančnej gramotnosti, do školského kola ekonomickej olympiády.

Ekonomická olympiáda prispieva k podpore ekonomickej a finančnej gramotnosti – a o to skôr každému žiakovi zapojenému do tejto súťaže vyslovujeme uznanie za jeho aktivitu.