logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Prvý polrok sme uzavreli filmovým predstavením

V stredu, 31. januára 2024, sa žiaci všetkých tried v dennej forme štúdia zúčastnili v priestoroch MAX Nitra filmového predstavenia Perinbaba a Dva svety.

Predstavenie zabezpečila pani výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.

Zámerom realizácie tohto podujatia bolo vyjadriť všetkým žiakom uznanie za ich úsilie, ktoré vynaložili počas prvého polroka aktuálneho školského roka.

Zdroj obrázkov: https://www.csfd.sk/film/477945-perinbaba-a-dva-svety/galeria/

Olympiáda ľudských práv – krajské kolo

Vo štvrtok, 08. 02. 2024, sa na Gymnáziu vo Vrábľoch uskutočnilo krajské kolo olympiády ľudských práv. Jej cieľom je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.

Našu školu pod vedením pána učiteľa Ing. Jozefa Bačíka, MBA reprezentoval Jakub Sekerka, žiak triedy III. A, víťaz školského kola.

Jakubovi ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Ekonomická olympiáda – školské kolo

Vo štvrtok, 14. 12. 2023, sa výber žiakov zo všetkých tried dennej formy štúdia zapojil
pod vedením pani učiteľky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, školskej koordinátorky finančnej gramotnosti, do školského kola ekonomickej olympiády.

Ekonomická olympiáda prispieva k podpore ekonomickej a finančnej gramotnosti – a o to skôr každému žiakovi zapojenému do tejto súťaže vyslovujeme uznanie za jeho aktivitu.

Olympiáda ľudských práv – školské kolo

V stredu, 06. 12. 2023, sa výber žiakov zo všetkých tried dennej formy štúdia zapojil
pod vedením pani výchovnej poradkyne Mgr. Margity Jedličkovejpána kariérového poradcu Ing. Jozefa Bačíka, MBA do školského kola 26. ročníka olympiády ľudských práv. Jej cieľom je „prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.“

Prvou časťou školského kola olympiády ľudských práv bolo vypracovanie testu s úlohami reflektujúcimi problematiku ľudských práv a nosnú tému aktuálneho ročníka olympiády – Ľudské práva: hrádza proti nenávisti. V rámci druhej časti súťaže žiaci obhajovali vlastné kresby demonštrujúce nosnú tému aktuálneho ročníka olympiády.  

Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najlepšie výsledky zaznamenal Jakub Sekerka z triedy III. A, ktorý postupuje do krajského kola olympiády ľudských práv. 

Každému zainteresovanému žiakovi vyslovujeme poďakovanie za ochotu i takýmto spôsobom podporiť povedomie v tak zásadnej oblasti, akou sú ľudské práva.

Sv. Mikuláš sa zastavil aj v Animuse

V stredu, 06. decembra 2023 – tak ako každý rok – zavítal na pôdu našej školy sv. Mikuláš.

Prišiel síce bez koča, ale zato s čertíkmi, anjelikom a s veľkou mikulášskou nôškou

Mikuláš so svojou asistenciou nezabudol ani na jednu triedu v škole.

Viedenské vianočné trhy – Dóm sv. Štefana – čokoládovňa Hauswirth v Kittsee

Wiener Christkindlmarkt – takto sú poznané jedny z najväčších a najznámejších vianočných trhov vo Viedni. Konajú sa každoročne na Radničnom námestí (Rathausplatz).

Vôňa pečených gaštanov, perníkov, koláčov a rozmanitých variácií vianočného punču rozliehajúca sa po celom viedenskom Radničnom námestí navodila v utorok, 05. 12. 2023vianočnú náladu aj našim žiakom – výberu zo všetkých tried dennej formy štúdia. Títo mali možnosť v sprievode pani majiteľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, organizátorky exkurzie, pani profesorky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, pani výchovnej poradkyne, Mgr. Margity Jedličkovej, a pána riaditeľa školy, RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., precítiť čaro adventu, čoby obdobia netrpezlivého očakávania Vianoc, v objatí pozoruhodne vyzdobených stromčekov a malebných drevených domčekov s ponukou nádherných vianočných ozdôb, doplnkov z dreva i keramiky.

Žiaci vo Viedni navštívili i Dóm svätého Štefana. Vybrali sa i do známej čokoládovne Hauswirth v Kittsee. Ide o rodinnú firmu, ktorej sa podarilo expandovať takmer do celého sveta.

Zapojili sme sa do súťaže EXPERT geniality show

Vybraní žiaci školy sa v utorok, 28. 11. 2023, zapojili pod vedením pána riaditeľa RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD. do celoslovenskej vedomostnej súťaže žiakov základných a stredných škôl EXPERT geniality show.

Súťažilo sa v témach Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Do you speak English?, Tajomstvá prírodyGóly, body, sekundy.

Zúčastneným „expertom“ vyslovujeme uznanie za odvahu spoznať mieru svojich vedomostí a odhodlanie zabojovať o dobrú pozíciu v konkurencii naprieč celým Slovenskom.

Prváci a druháci boli „prstom na mape“ v Ázii

Vo štvrtok, 23. 11. 2023, sa žiaci tried I. A a II. A zúčastnili cestovateľskej prednášky z cyklu Prstom na mape. Prednáška bola venovaná Ázii a konala sa v spoločenských priestoroch Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Prednášajúcim bol prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. z Katedry kulturológie FF UKF v Nitre.

Žiaci sa prstom na mape vydali po Ázii v sprievode pani výchovnej poradkyne 
Mgr. Margity Jedličkovej a pána profesora Mgr. Petra Kuzmu.

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Vo štvrtok, 23. 11. 2023, sa na pôde školy uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré viedla pani profesorka prom. ped. Emília Mesárošová. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci jednotlivých tried. Svojimi výkonmi potvrdili, že nemčina patrí do oblasti ich záujmu.

Súťažiaci si – podobne, ako tomu bolo v prípade olympiády v anglickom jazyku – zmerali sily v písomnej časti a v ústnej časti.

Olympiády sa z triedy I. A zúčastnili Slávka Bloščicová, Thomas Martin Fábry a Michaela Maršálková, z triedy II. A Adam Bačík, Peter Horváth, Simona Jarušková, Jesika Szabóová a Linda Ďurčaťová a z triedy III. A Nikola Čmárová, Natália JedličkováRebecca Púchovská.

Prvé miesto v súťaži obsadili Natália JedličkováPeter Horváth, druhé miesto Adam Bačík a tretie miesto Rebecca Púchovská

Umiesteným žiakom blahoželáme a všetkým súťažiacim vyslovujeme uznanie za účasť a dosiahnuté výsledky v súťaži.