logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Vo štvrtok, 14. 12. 2023, sa výber žiakov zo všetkých tried dennej formy štúdia zapojil
pod vedením pani učiteľky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, školskej koordinátorky finančnej gramotnosti, do školského kola ekonomickej olympiády.

Ekonomická olympiáda prispieva k podpore ekonomickej a finančnej gramotnosti – a o to skôr každému žiakovi zapojenému do tejto súťaže vyslovujeme uznanie za jeho aktivitu.