logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Štvorročné študijné odbory s maturitou
forma štúdia číselný kód a názov odboru
denná
7237 M informačné systémy a služby ProgramUčebný plán
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu ProgramUčebný plán
6355 M služby v cestovnom ruchu – v 1. ročníku v šk. r. 2024/2025 ProgramUčebný plán
externá
6341 M škola podnikania ProgramUčebný plán
6327 M ekonomické a administratívne služby v podnikaní – v 1. ročníku v šk. r. 2024/2025 ProgramUčebný plán
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu ProgramUčebný plán
6355 M služby v cestovnom ruchu – v 1. ročníku v šk. r. 2024/2025 ProgramUčebný plán