logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V pondelok, 22. 03. 2024, sa žiaci triedy I. A v nadväznosti na predmet manažment osobných financií zúčastnili na pôde školy besedy na tému Ako byť finančne zodpovedným, ktorú viedol Mgr. Jozef Vrabec, klientsky poradca UniCredit Bank.

Žiaci v rámci besedy, ktorú zabezpečila školská koordinátorka finančnej gramotnosti, pani učiteľka Ing. Tatiana Oravcová, MBA, diskutovali o možnostiach, ako porozumieť finančným informáciám v nadväznosti na finančné rozhodovanie.

beseda ako byť finančne zodpovedným