logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Vo štvrtok, 08. 02. 2024, sa na Gymnáziu vo Vrábľoch uskutočnilo krajské kolo olympiády ľudských práv. Jej cieľom je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.

Našu školu pod vedením pána učiteľa Ing. Jozefa Bačíka, MBA reprezentoval Jakub Sekerka, žiak triedy III. A, víťaz školského kola.

Jakubovi ďakujeme za reprezentáciu našej školy.