logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V utorok, 26. 03. 2024, sa žiaci tried III. A a IV. A pod vedením kariérneho poradcu, pána učiteľa Ing. Jozefa Bačíka, MBA, a triednej pani učiteľky triedy III. A, Mgr. Henriety Kuzmovej, zúčastnili mini-veľtrhu slovenských vysokých škôl ALMA MATER – miesto, kde si nájdeš svoju vysokú školu.

Na veľtrhu sa predstavilo 18 slovenských vysokých škôl. Tie žiakom prezentovali ponuku odborov a možnosti uplatnenia po skončení vysokoškolského štúdia.

veľtrh vysokých škôl