Na stránka sa neustále pracuje, nie všetok obsah je momentálne dostupný. Ak ste nenašli to čo hľadáte, môžete využiť kontaktný formulár, prípadne mail na konkrétnu osobu v sekcii kontakt. Za pochopenie Ďakujeme.

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
Akademická 4, 949 01 Nitra

IČO: 37854950
DIČ: 2021891696

Riaditeľ:
RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.
tel. č.: 0903 446 185
email: riaditel@animus.sk

Výchovný poradca:
Mgr. Margita Jedličková
email: margita.jedlickova@animus.sk

Konzultačné hodiny:
Pon: 13:00 – 15:30
Str: 13:30 – 16:00

Technik, administrátor:
Mgr. Omar Al-Shantir, PhD.
email: admin@animus.sk

Zriaďovateľ:
Centrum vzdelávania ANIMUS, s.r.o.,
Dlhá 28, 949 01 Nitra

Konateľ: PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA

IČO: 34104691
DIČ: 2021184374

Máte otázky?