logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
Akademická 4, 949 01 Nitra

Číslo bankového účtu školy: SK23 1111 0000 0010 4155 0003

IČO: 37854950
DIČ: 2021891696

Riaditeľ:
RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.
tel. č.: 0903 446 185
email: riaditel@animus.sk

Výchovný poradca:
Mgr. Margita Jedličková
email: margita.jedlickova@animus.sk

Konzultačné hodiny:
Pon: 13:00 – 15:30
Str: 13:30 – 16:00

Technik, administrátor:
Mgr. Omar Al-Shantir, PhD.
email: admin@animus.sk

Zriaďovateľ:
Centrum vzdelávania ANIMUS, s.r.o.,
Dlhá 28, 949 01 Nitra

Konateľ: PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA

IČO: 34104691
DIČ: 2021184374

Máte otázky?