logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V stredu, 31. januára 2024, sa žiaci všetkých tried v dennej forme štúdia zúčastnili v priestoroch MAX Nitra filmového predstavenia Perinbaba a Dva svety.

Predstavenie zabezpečila pani výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková.

Zámerom realizácie tohto podujatia bolo vyjadriť všetkým žiakom uznanie za ich úsilie, ktoré vynaložili počas prvého polroka aktuálneho školského roka.

Zdroj obrázkov: https://www.csfd.sk/film/477945-perinbaba-a-dva-svety/galeria/