logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

ČO JE TO ISIC/EURO<26?

Preukaz ISIC/EURO<26 je čipový preukaz. Vybaviť si ho vieš len na základnej alebo strednej škole, ktorú navštevuješ. Na čip v preukaze si môžeš nahrať napríklad elektronickú peňaženku (električenku v MHD, vlakoch, autobusovej doprave…), ale aj obedy v škole, prístupy do niektorých miestností, na plaváreň či do knižnice. Preukaz slúži ako tvoj doklad o statuse študenta a ako preukaz na zľavy na Slovensku ale aj v zahraničí.

AKÉ VÝHODY ZÍSKAŠ S PREUKAZOM ŠTUDENTA ISIC/EURO<26?

  • Jeden preukaz = množstvo funkcií
  • Využitie externých funkcionalít, ktoré preukaz ponúka vďaka čipu
  • Zľavy, výhody a benefity v SR a vo svete na základe vizuálu ISIC/EURO<26 (viac na www.isic.sk)
  • Náhrada papierových potvrdení
  • Priama finančná úspora – jedna karta stačí

ODKEDY DOKEDY MI PLATÍ ZĽAVA PREUKAZU ŠTUDENTA ISIC/EURO<26 V DOPRAVE?

Začiatok platnosti zľavy je daný dňom začiatku školského roka 1. septembra a koniec platnosti zľavy preukazu je stanovený na 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Platnosť preukazu pre študentov v končiacom ročníku strednej školy je daná dátumom riadneho ukončenia štúdia, tzn. dátumom maturitnej skúšky alebo najneskôr však do 30.6 daného roka.

Na využívanie bezplatnej prepravy v železničnej doprave je potrebná registrácia na www.slovakrail.sk.

Informácie k bezplatnej preprave cez prázdniny v železničnej doprave www.slovakrail.sk.

Zdroj: www.preukazstudenta.sk

AKO ZÍSKAŤ NOVÝ PREUKAZ ISIC/EURO<26?

Čipový preukaz ISIC/EURO<26 vieš získať len na škole ktorú navštevuješ. Cena nového preukazu je 25 € s DPH.

Platbu je možné realizovať výhradne prostredníctvom platobnej brány https://isic.sk/platbaskoly/Po kliknutí na odkaz si jednoducho vyberieš „Nový preukaz ISIC/EURO<26 pre študenta SŠ alebo žiaka ZŠ“, vyberieš zo zoznamu škôl „Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra“ a vyplníš kontaktné a fakturačné údaje. 

Po vyplnení osobných a fakturačných údajov a zaplatení preukazu škola objedná výrobu tvojho preukazu. Po prijatí preukazu ťa škola informuje kde a kedy si ho môžeš prevziať. Najneskôr v deň vyzdvihnutia musíš priniesť svoju fotografiu rozmeru 25×25 mm, podľa ktorej ťa musí byť možné identifikovať.

Ak si preukaz objednáš k začiatku školského roka, k preukazu dostaneš kupónovú knižku, ktorú môžeš okamžite začať využívať. Okrem týchto zliav je možné ISIC použiť vo veľkom množstve obchodov, služieb a kultúrnych podujatí.

MÁŠ PREUKAZ, KTORÉMU SKONČILA PLATNOSŤ A CHCEŠ HO POUŽÍVAŤ NAĎALEJ?

Predĺženie platnosti TransData ISIC preukazu pozostáva z dvoch krokov, pričom je možné tento proces realizovať viacerými metódami:

  1. predĺženie platnosti preukazu (13 € s DPH, platí do 31.8),
  2. predĺženie zľavy na dopravu (3,60 € s DPH, platí do 30.6).

Na poradí jednotlivých krokov nezáleží.

1. PREDĹŽENIE PLATNOSTI PREUKAZU

Predĺženie preukazu je potrebné pre uplatnenie zliav pre držiteľov preukazu ISIC, kompletný zoznam zliav nájdeš na stránke isic.sk. Predĺženie preukazu spočíva v zakúpení a nalepení nálepky na príslušný školský rok. Známku, ktorú nalepíš na preukaz vieš zakúpiť prostredníctvom stránky https://isic.sk/platbaskoly/ (do 31.10.), alebo prostredníctvom platobnej brány objednaj-preukaz.sk (cena známky + 3€ za dopravu). Po kliknutí na odkaz si jednoducho vyberieš „Známka ISIC/EURO<26 09/2024 predlžujúca platnosť preukazu„, vyberieš zo zoznamu škôl „Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra“ a vyplníš  kontaktné a fakturačné údaje.

Po zrealizovaní platby prostredníctvom platobnej brány bude známka doručená na školu, kde si ju môžeš vyzdvihnúť. V prípade, že si známku nestihneš zakúpiť na škole, v termíne od 1.11 až do 31.5 je možné známku objednať len elektronicky na stránke objednaj-preukaz.sk. Takto objednaná známka ti bude doručená kuriérom priamo domov (+3€ za dopravu).

2. PREDĹŽENIE ZĽAVY NA DOPRAVU, PROLONGÁCIA

Zľava na dopravu slúži na uplatnenie nároku na zľavu z cestovného v autobusoch a vlakoch, nie len na Slovensku.

Prolongovať zľavu v doprave na preukaze študenta môžeš cez SMS v tvare:  TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (dolný ľavý roh preukazu) (priezvisko zadávaj bez diakritiky).  Túto sms pošli na číslo 8844. V priebehu chvíle ti príde späť SMS potvrdzujúca úhradu 3,60 €, súčasťou ktorej bude aj informácia o tom, že si preukaz môžeš priložiť k terminálu.

Príklad

TC Novak 4851234567
na číslo 8844

Druhý spôsob prolongácie je prostredníctvom aplikácie Ubian (Google PlayApp Store), v ktorej môžeš sledovať aj dátum platnosti tvojho preukazu. Posledným krokom prolongácie je taktiež priloženie preukazu k terminálu.

Terminál pre dokončenie prolongácie sa nachádza v technickej miestnosti, DP-10. Taktiež môžeš využiť sieť verejných terminálov, adresy nájdeš na stránke preukazstudenta.sk.  Zľava na dopravu je platná až po priložení preukazu k terminálu.

AKO OPÄTOVNE ZÍSKAŤ STRATENÝ ALEBO POŠKODENÝ PREUKAZ?

Ak sa ti stane, že preukaz stratíš alebo poškodíš, výroba duplikátu ťa bude stáť 12 € s DPH.

Platbu je možné realizovať prostredníctvom platobnej bránky https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat.

Po zaplatení poplatku škola objedná výrobu duplikátu tvojho preukazu. Po prijatí preukazu ťa škola informuje kde a kedy si ho môžeš prevziať. Najneskôr v deň vyzdvihnutia musíš priniesť svoju fotografiu rozmeru 25×25 mm, podľa ktorej ťa musí byť možné identifikovať.

Na novej karte máš automaticky zapísanú dopravnú časť a ISIC známku, ak bola na stratenej karte zakúpená. Ak boli na pôvodnej karte externé aplikácie (napr. knižničný systém, dochádzkový systém) musíš si tieto aplikácie opätovne zapísať, pretože ich prenos nie je možný. O prevod zostatku kreditu na preukaze študenta ISIC/EURO<26 je potrebné požiadať príslušného dopravcu.

V prípade otázok, problémov neváhaj kontaktovať technika priamo v škole, poprípade prostredníctvom mailu isic@animus.sk