logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Predsedníčka Rady školy pri Súkromnej strednej odbornej škole ANIMUS, Akademická 4, Nitra a riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy ANIMUS, Akademická 4, Nitra Vás pozývajú na verejné zasadnutie rady školy a následne plenárne stretnutie zákonných zástupcov v prítomnosti triednych učiteľov a to v termíne 25. 04. 2024 (štvrtok) o 16.00 hod. v priestoroch školy.

Predmetom rokovania bude hospodárenie školy v roku 2023, rozpočet školy na rok 2024, výsledky externej kontrolnej činnosti realizovanej v škole v roku 2023 a návrh počtu prijatých žiakov do 1. ročníka dennej formy štúdia v šk. roku 2025/2026.