logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Zloženie RŠ pri Súkromnej strednej odbornej škole ANIMUS, Akademická 4 Nitra

Predseda:
 • Ing. Tatiana Oravcová, MBA
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
 • Mgr. Waddah Al-Shantir
 • Mgr. Omar Al-Shantir, PhD.
 • Ing. Mgr. Mária Al-Shantir
 • Eva Lenčéšová
Zástupcovia pedagogických zamestnancov:
 • Mgr. Margita Jedličková
 • Ing. Tatiana Oravcová, MBA
Zástupca nepedagogických zamestnancov:
 • Dominika Al-Shantir
Zástupcovia rodičov:
 • Antónia Fejfárová
 • Blažena Púchovská
 • Zuzana Pľutová
Zástupca žiakov:
 • Rebecca Púchovská