logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V platnosti pre utorok, 12. 03. 2024, rozhodol riaditeľ školy o dištančnej výučbe pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka a v platnosti pre stredu, 13. 03. 2024, im poskytol riaditeľské voľno. Dôvodom uvedeného je realizácia EČ a PFIČ MS („písomných maturít“).