logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Dňa 04. 09. 2023 (pondelok) o 8:00 hod. sa všetci žiaci všetkých štyroch ročníkov (t. j. aj novoprijatí žiaci prvého ročníka) v dennej forme štúdia zídu v priestoroch SSOŠ ANIMUS a to v sídle Agroinštitútu Nitra, š. p. na Akademickej 4 v Nitre.