logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V utorok, 25. 06. 2024, žiaci tried I. A III. A v prítomnosti svojich triednych paní učiteliek Mgr. Jany TruskovejMgr. Henriety Kuzmovej a ostatných členov pedagogického zboru, pookriali v nitrianskom Mestskom parku Sihoť.

Účelom akcie bol pobyt v prírode a utuženie triednych kolektívov a vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi.

pobyt v prírode ANIMUS
pobyt v prírode ANIMUS