logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Vo štvrtok, 13. 06. 2024, sa žiaci Ivanka Berkyová, Katka Bigasová, Ninka Hatinová, Ninka Zoe Remenáriková, Jesika SzabóováTimotej Sedláček zapojili do zbierky Deň úsmevu 2024

Aktivitu už tradične iniciuje pani výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková. Žiakov takýmto spôsobom podnecuje k vynakladaniu úsilia pre pomoc deťom a rodinám v ich ťažkých životných situáciách.