logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Vo štvrtok, 23. 11. 2023, sa na pôde školy uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktoré viedla pani profesorka prom. ped. Emília Mesárošová. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci jednotlivých tried. Svojimi výkonmi potvrdili, že nemčina patrí do oblasti ich záujmu.

Súťažiaci si – podobne, ako tomu bolo v prípade olympiády v anglickom jazyku – zmerali sily v písomnej časti a v ústnej časti.

Olympiády sa z triedy I. A zúčastnili Slávka Bloščicová, Thomas Martin Fábry a Michaela Maršálková, z triedy II. A Adam Bačík, Peter Horváth, Simona Jarušková, Jesika Szabóová a Linda Ďurčaťová a z triedy III. A Nikola Čmárová, Natália JedličkováRebecca Púchovská.

Prvé miesto v súťaži obsadili Natália JedličkováPeter Horváth, druhé miesto Adam Bačík a tretie miesto Rebecca Púchovská

Umiesteným žiakom blahoželáme a všetkým súťažiacim vyslovujeme uznanie za účasť a dosiahnuté výsledky v súťaži.