logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Vo štvrtok, 13. 06. 2024, sa žiaci triedy III. A, ktorí študujú v maturitnom odbore 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, zúčastnili exkurzie v nitrianskom hoteli Zlatý Kľúčik.

Žiaci v sprievode pani učiteľky PaedDr. Stanislavy Žemberovej, MBA nahliadli do zákulisia hotelových služieb poskytovaných renomovaným hotelom. Exkurzia bola spojená s odborným výkladom manažérky hotela, pani Krajčovičovej.