logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V piatok, 03. 05. 2024, sa žiaci triedy I. A zúčastnili na pôde nitrianskeho pracoviska Štatistického úradu SR odbornej exkurzie spojenej s prednáškou.

Zamestnanci úradu našim žiakom objasnili históriu a význam údajov, s ktorými pracujú, predstavili im víziu a poslanie úradu a napokon boli oboznámení s verejnou databázou štatistického úradu DATAcube a s údajmi Eurostatu.

Žiaci v závere exkurzie, ktorú zabezpečila školská koordinátorka finančnej gramotnosti, pani učiteľka Ing. Tatiana Oravcová, MBA, prijali i milé darčeky.