logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

plagát "prstom po mape"

Vo štvrtok, 12. 10. 2023, sa žiaci tried II. A a III. A zúčastnili cestovateľskej prednášky z cyklu Prstom na mape. Prednáška bola venovaná Uzbekistanu a konala sa v spoločenských priestoroch Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Prednášajúcim bol prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.Katedry kulturológie FF UKF v Nitre.

Žiaci sa prstom na mape vydali po Uzbekistane v sprievode našich pánov profesorov Mgr. Martina PotockéhoMgr. Petra Kuzmu.