logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Pookriali sme v prírode

V utorok, 25. 06. 2024, žiaci tried I. A a III. A v prítomnosti svojich triednych paní učiteliek Mgr. Jany Truskovej a Mgr. Henriety Kuzmovej a ostatných členov pedagogického zboru, pookriali v nitrianskom Mestskom parku Sihoť. Účelom akcie bol pobyt v prírode a utuženie triednych kolektívov a vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi. /*! elementor – v3.22.0 – 26-06-2024 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=“.svg“]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}

Ochutnali sme LYRU a jej marketing

V utorok, 25. 06. 2024, sa žiaci triedy II. A v sprievode svojej pani triednej učiteľky PaedDr. Stanislavy Žemberovej, MBA, zúčastnili exkurzie v nitrianskej čokoládovni LYRA. Spoločnosť patrí medzi najúspešnejších výrobcov kvalitnej čokolády na slovenskom trhu. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s marketingovým mixom spoločnosti a nahliadnuť do reality spoločensky zodpovedného podnikania. /*! pro-elements – v3.22.0 – 24-06-2024 */ […]

Pomohli sme núdznym

Vo štvrtok, 13. 06. 2024, sa žiaci Ivanka Berkyová, Katka Bigasová, Ninka Hatinová, Ninka Zoe Remenáriková, Jesika Szabóová a Timotej Sedláček zapojili do zbierky Deň úsmevu 2024.  Aktivitu už tradične iniciuje pani výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková. Žiakov takýmto spôsobom podnecuje k vynakladaniu úsilia pre pomoc deťom a rodinám v ich ťažkých životných situáciách.  /*! pro-elements – v3.21.0 – […]

Nahliadli sme do zákulisia hotelových služieb

Vo štvrtok, 13. 06. 2024, sa žiaci triedy III. A, ktorí študujú v maturitnom odbore 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, zúčastnili exkurzie v nitrianskom hoteli Zlatý Kľúčik. Žiaci v sprievode pani učiteľky PaedDr. Stanislavy Žemberovej, MBA nahliadli do zákulisia hotelových služieb poskytovaných renomovaným hotelom. Exkurzia bola spojená s odborným výkladom manažérky hotela, pani Krajčovičovej. /*! pro-elements – v3.21.0 […]

Stretli sme sa s Annou Frankovou

V utorok,  04. 06. 2024, sa žiaci tried I. A, II. A a III. A zúčastnili na podnet pani učiteľky Mgr. Jany Truskovej v priestoroch Nového divadla v Nitre divadelného predstavenia Anna Franková.    Anna Franková (12. jún 1929 – marec 1945) je nemecké dievča židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou skrývalo počas druhej svetovej vojny v Amsterdame. Celý […]

Boli sme na návšteve u vojakov

Vo štvrtok,  30. 05. 2024, sa žiaci tried I. A a II. A zúčastnili v sprievode pani učiteľky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA a pánov učiteľov Ing. Mareka Mikuša a Mgr. Martina Babiaka dňa otvorených dverí v priestoroch 11. brigády vzdušných síl Nitra. Žiaci mali možnosť vidieť ukážky vojenskej techniky, zbraní a taktického výstroja vojakov, ukážku práce psovodov a poskytovania prvej pomoci a […]

Z aktu slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení

V pondelok, 27. 05. 2024, sa v reprezentatívnych priestoroch školy konal akt slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení. Naši absolventi si v prítomnosti svojich triednych paní učiteliek, Ing. Tatiany Oravcovej, MBA a PaedDr. Stanislavy Žemberovej, MBA, pani zriaďovateľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, pána riaditeľa školy RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., pani výchovnej poradkyne Mgr. Margity Jedličkovej, členov pedagogického zboru […]

Proti drogám bojujeme aj prednáškou…

V pondelok, 13. 05. 2024, žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali prednášku s protidrogovou tematiku. Na pozvanie pána školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní, Mgr. Martina Babiaka, ju viedol pán Rasťo Bobček z občianskeho združenia Slovensko bez drog. Žiaci mali možnosť v rámci prednášky nielen prijímať odborné poznatky v danej oblasti, ale na tému aj diskutovať.       /*! elementor – v3.21.0 […]

Žiaci štvrtého ročníka zatvárali pomyselné brány…

V piatok, 10. 05. 2024, žiaci triedy IV. A v prítomnosti pani triednej učiteľky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, pani zriaďovateľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, pána riaditeľa školy RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., členov pedagogického zboru a nepedagogických zamestnancov školy a všetkých ostatných žiakov školy zatvárali pomyselné brány tej, ktorá im bola štyri roky „darkyňou poznania, darkyňou umnosti, darkyňou […]