logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V utorok, 24. 10. 2023, sa žiaci triedy II. A v nadväznosti na predmet manažment osobných financií zúčastnili na pôde školy besedy na tému podpora finančného zdravia, ktorú viedol Mgr. Jozef Vrabec, klientsky poradca UniCredit Bank.

Žiaci v rámci besedy, ktorú zabezpečila školská koordinátorka finančnej gramotnosti, pani profesorka Ing. Tatiana Oravcová, MBA, diskutovali o platobných metódach, pôžičkách, zdravom rodinnom rozpočte a bezpečnosti pri digitálnych platbách.

Besedovali sme o podpore finančného zdravia