logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V piatok, 10. 05. 2024, žiaci triedy IV. A v prítomnosti pani triednej učiteľky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, pani zriaďovateľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, pána riaditeľa školy RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., členov pedagogického zborunepedagogických zamestnancov školyvšetkých ostatných žiakov školy zatvárali pomyselné brány tej, ktorá im bola štyri roky „darkyňou poznania, darkyňou umnosti, darkyňou kultivovanosti“.  

Slávnostný akt rozlúčky s maturantmi slovom komentátora sprevádzal pán učiteľ Ing. Jozef Bačík, MBA, umeleckým vystúpením doň prispela Lea Martinovičová, žiačka triedy II. A, a príhovorom za maturantov Michaela PecárováNikola Brestovská.   

Akosi sa nám žiada citovať slová známej piesne, ktoré pán riaditeľ školy vyslovil v závere svojho príhovoru: 

„Prečože máme opustiť, čo každý mal rád,

prečo sa máme rozlúčiť bez viery na návrat?“