logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V stredu, 08. 11. 2023, sa žiaci tried III. A a IV. A zúčastnili na pôde školy prednášky na tému zaujímavosti z bankovníctva a poisťovníctva, ktorú viedol Martin Gregorič, sprostredkovateľ úverov a poistný poradca poisťovne Kooperatíva. Martin je absolvent našej školy – o to lepšie dokázal priblížiť žiakom teoretickú a praktickú stránku prednášanej problematiky.

Žiaci v rámci prednášky, ktorú zabezpečila pani výchovná poradkyňa, Mgr. Margita Jedličková, mali možnosť aj diskutovať – napríklad o nástrahách, ktoré číhajú na poli bankovníctva či poisťovníctva.