logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Žiaci triedy II. A študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu sa vo štvrtok, 09. 11. 2023, zúčastnili 13. ročníka medzinárodnej súťaže Generácia €uro.

Úlohou súťaže je priblížiť žiakom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok.

Prostredníctvom informácií o funkcii menovopolitických nástrojov, predovšetkým rozhodnutí o úrokových sadzbách, a na základe niektorých údajov, ktoré má k dispozícii Rada guvernérov Európskej centrálnej banky, si žiaci vytvorili predstavu aj o úlohe našej i Európskej centrálnej banky.

Súťaž pozostávala z troch samostatných kôl – online kvíz, riešenie zadania a prezentácia výsledkov tvorby.

Po spracovaní výsledkov súťaže sa v priestoroch Európskej centrálne banky vo Frankfurte nad Mohanom uskutoční finále spojené s odovzdávaním cien na európskej úrovni.

Naša škola na súťaži participuje pod vedením pani profesorky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA v týchto týmoch:

  1. Tím RICH GIRLS

Nina Hatinová

Diana Matejovičová

Jesika Szabóová

Linda Ďurčaťová

Lea Martinovičová                         

  1. Tím Bohatí školáci

Nina Zoe Remenáriková

Lukáš Vrabec

Nikolas Matúš Mikle Barath