logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V pondelok, 27. 05. 2024, sa v reprezentatívnych priestoroch školy konal akt slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení.

Naši absolventi si v prítomnosti svojich triednych paní učiteliek, Ing. Tatiany Oravcovej, MBA a PaedDr. Stanislavy Žemberovej, MBA, pani zriaďovateľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, pána riaditeľa školy RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., pani výchovnej poradkyne Mgr. Margity Jedličkovej, členov pedagogického zborunepedagogických zamestnancov školyvšetkých ostatných žiakov školy prevzali maturitné vysvedčenie.  

Slávnostný akt slovom komentátora sprevádzal pán učiteľ Ing. Jozef Bačík, MBA, umeleckým vystúpením doň prispela Lea Martinovičová, žiačka triedy II. A, a príhovorom za maturantov Filip Samko. Žiaci nižších ročníkov si v závere podujatia od absolventov prevzali štafetu, ktorou sa zaviazali pokračovať v ich absolventskom úspechu. Štafetu za absolventov odovzdala Nikola Brestovská a za mladších žiakov ju prevzala Nina Hatinová.     

Ústami pána riaditeľa sme absolventom v kontexte poslania našej školy zanechali tento odkaz: 

Zostaňte dielom dobrým, zostaňte dielom hodnotným.

Zostaňte lepšími ľuďmi.

Zostaňte ľuďmi schopnými sebarealizácie.

Zostaňte ľuďmi prínosnými pre spoločnosť.

A vtedy Váš úspech bude mať zmysel.