logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Vo štvrtok, 16. 11. 2023, sa žiaci všetkých tried dennej formy štúdia zúčastnili účelového cvičenia zabezpečeného pani profesorkou Ing. Tatianou Oravcovou, MBA. V rámci neho absolvovali s pracovníčkami Slovenského Červeného kríža kurz prvej pomoci.

Žiaci dostali možnosť oboznámiť sa s resustitáciou človeka s využitím externého defibrilátora, s ošetrením úrazov či s postupom pri dopravnej nehode. 

Účelové cvičenie bolo žiakmi prijaté so záujmom jednako vďaka svojmu zameraniu, jednako vďaka jeho dobrej organizácii a tiež príjemnému vystupovaniu pracovníčok Slovenského Červeného kríža.