logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Žiaci triedy III. A študujúci v študijnom odbore manažment regionálneho cestovného ruchu sú zaradení do projektu Klasická ekonómia pre stredoškolákov, ktorý zastrešuje Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika.

Vzdelávací obsah projektu je zameraný na základy ekonomického myslenia.

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň ekonomického poznania a vnímania ekonomických zákonitostí v dnešnej slobodnej spoločnosti s trhovou ekonomikou u stredoškolákov.

Program projektu je tvorený týmito témami:    

  1. Podstata, význam a využitie ekonomického myslenia,
  2. Základné princípy a zákonitosti ekońomie,
  3. Hlavný odkaz myšlienok klasických ekonómov pre súčasnosť,
  4. Podstata fungovania trhu a ekonomické dôsledky jeho regulácií,
  5. Význam vlastníctva a vlastnícke práva,
  6. Konkurencia a ekonomická integrácia,
  7. Význam a obmedzenie peňazí; centrálne bankovníctvo a jeho alternatívy,
  8. Úlohy vlády a jej vplyv na ekonomiku a spôsoby financovania vládnych činností,
  9. Ekonomické a iné dôsledky socializmu a sociálneho štátu,
  10. Diskusia o využití základov ekonomického myslenia v súčasnosti.

Vzdelávanie bude prebiehať v spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre počas celého školského roka.

Po úspešnom absolvovaní vzdelávania získajú žiaci certifikát.