logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Knihy a knižnice počas 2. svetovej vojny

V stredu, 18. 10. 2023, sa žiaci triedy IV. A zúčastnili prednášky s názvom Knihy a knižnice počas 2. svetovej vojny. Prednáška sa konala v spoločenských priestoroch Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Prednášajúcou bola Mgr. Alena Mikulášová, PhD. z Katedry histórie FF UKF v Nitre.
Žiaci sa po stopách kníh a knižníc počas 2. svetovej vojny vydali v sprievode pána profesora Mgr. Martina Potockého.

Knihy a knižnice počas 2. svetovej vojny
Knihy a knižnice počas 2. svetovej vojny