logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V pondelok, 04. 09. 2023, sa na pôde našej školy konal akt slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024.
Centrom pozornosti aktu boli žiaci, ktorí opustili brány základnej školy a nastúpili na štúdium na ANIMUSe.
Program aktu tvorili príhovor majiteľky a zriaďovateľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, a riaditeľa školy, RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., ďalej predstavenie členov pedagogického zboru a žiakov 1. ročníka.
Pani majiteľka a zriaďovateľka školy vyzdvihla 20 rokov existencie školy, ktoré si v súčasnosti pripomíname. Pán riaditeľ predstavil poslanie školy, ktorým je podieľať sa na formovaní lepších ľudí, schopných sebarealizácie, uvedomelých sociálne, kultúrne, morálne a prínosných pre spoločnosť.
Podujatím nás slovom komentátora sprevádzal profesor Ing. Jozef Bačík, MBA.