logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V pondelok, 25. 09. 2023, vykonali žiaci triedy I. A v sprievode svojej pani triednej profesorky Mgr. Jany Truskovej návštevu Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre.

Vedenie knižnice pripravilo pre žiakov program, ktorého účelom bolo vzbudiť v mladých čitateľoch ešte väčšiu priazeň voči knihám.