logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Tak, ako je zvykom v každom školskom roku, aj v tom aktuálnom sa na našej škole konala slávnosť imatrikulácie prvákov.

Prváci tak boli prijatí do kruhu stredoškolákov vo štvrtok, 26. 10. 2023, v prítomnosti pána riaditeľa RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., pani triednej profesorky Mgr. Jany Truskovej, celého pedagogického zboruvšetkých žiakov ostatných tried.

Organizáciu akcie zabezpečila trieda III. A pod vedením pani profesorky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA. Slávnosť sa začala predstavením kráľovnej cestovného ruchu a informačných systémov – študijných odborov našich imatrikulantov. Zosobňovala ju žiačka triedy III. A, Nikolka Čmárová. Potom sa prešlo k jadru slávnosti – prijatiu prvákov medzi stredoškolákov zložením imatrikulačného sľubu. Ním imatrikulanti prisľúbili plniť si svedomito povinnosti žiakov našej školy. Nasledovali zábavné súťaže, ktorými si všetci žiaci zabezpečili sladkú odmenu.