logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Vo štvrtok, 23. 11. 2023, sa žiaci tried I. A a II. A zúčastnili cestovateľskej prednášky z cyklu Prstom na mape. Prednáška bola venovaná Ázii a konala sa v spoločenských priestoroch Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Prednášajúcim bol prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. z Katedry kulturológie FF UKF v Nitre.

Žiaci sa prstom na mape vydali po Ázii v sprievode pani výchovnej poradkyne 
Mgr. Margity Jedličkovej a pána profesora Mgr. Petra Kuzmu.