logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V platnosti pre dni 20. 05. 2024 (pondelok), 21. 05. 2024 (utorok) a 22. 05. 2024 (streda) rozhodol riaditeľ školy o dištančnej výučbe pre žiakov 1. a 2. ročníka. 

Dôvodom uvedeného je realizácia ÚFIČ MS a TČOZ MS („ústnych maturít“).