logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V platnosti pre 02. 05. 2024 (štvrtok) a 06. 05. 2024 (pondelok) rozhodol riaditeľ školy o dištančnej výučbe pre všetkých žiakov školy. 

Dôvodom predmetného rozhodnutia je realizácia prijímacích skúšok do 1. ročníka dennej formy štúdia k šk. roku 2024/2025.