logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V utorok, 21. 11. 2023, sa na pôde školy uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktoré viedla pani profesorka Mgr. Henrieta Kuzmová. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci jednotlivých tried. Svojimi výkonmi potvrdili, že angličtinu majú dostatočne osvojenú, resp. že sa v nej neustále zdokonaľujú.

Súťažiaci si zmerali sily v písomnej časti, v ktorej si overili svoje gramatické zručnosti, znalosť slovnej zásoby a zručnosti v čítaní a počúvaní s porozumením, a v ústnej časti, ktorej ťažiskom bolo vytvorenie príbehu na pozadí obrázku a tiež situačná úloha.

Víťazkou školského kola súťaže sa stala Liana Piatriková z triedy I. A (postupuje do okresného kola súťaže), druhé miesto obsadila Rebecca Púchovská z triedy III. A a  na treťom mieste sa umiestnil Jakub Sekerka z triedy III. A.

Žiakom umiestneným na prvých troch pozíciách srdečne blahoželáme a všetkým vyslovujeme uznanie za účasť a dosiahnuté výsledky v súťaži.