logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V stredu, 06. 12. 2023, sa výber žiakov zo všetkých tried dennej formy štúdia zapojil
pod vedením pani výchovnej poradkyne Mgr. Margity Jedličkovejpána kariérového poradcu Ing. Jozefa Bačíka, MBA do školského kola 26. ročníka olympiády ľudských práv. Jej cieľom je „prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.“

Prvou časťou školského kola olympiády ľudských práv bolo vypracovanie testu s úlohami reflektujúcimi problematiku ľudských práv a nosnú tému aktuálneho ročníka olympiády – Ľudské práva: hrádza proti nenávisti. V rámci druhej časti súťaže žiaci obhajovali vlastné kresby demonštrujúce nosnú tému aktuálneho ročníka olympiády.  

Spomedzi všetkých zúčastnených žiakov najlepšie výsledky zaznamenal Jakub Sekerka z triedy III. A, ktorý postupuje do krajského kola olympiády ľudských práv. 

Každému zainteresovanému žiakovi vyslovujeme poďakovanie za ochotu i takýmto spôsobom podporiť povedomie v tak zásadnej oblasti, akou sú ľudské práva.