logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V utorok, 25. 06. 2024, sa žiaci triedy II. A v sprievode svojej pani triednej učiteľky PaedDr. Stanislavy Žemberovej, MBA, zúčastnili exkurzie v nitrianskej čokoládovni LYRA. Spoločnosť patrí medzi najúspešnejších výrobcov kvalitnej čokolády na slovenskom trhu.

Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s marketingovým mixom spoločnosti a nahliadnuť do reality spoločensky zodpovedného podnikania.