logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Maturanti

 … slová známej slovenskej piesne, ktoré v sebe skrývajú veľkú životnú pravdu.
Stužková slávnosť je udalosť, ktorou žiaci štvrtého ročníka vstupujú do reality dospelosti. 
A to sa u nás stalo v sobotu, 14. 10. 2023.

Do sveta dospelých odprevadila našich štvrtákov pani triedna profesorka, Ing. Tatiana Oravcová, MBA. Záštitu nad slávnostným aktom prevzali pani majiteľka a zriaďovateľka školy, PaedDr. Zlatica Nagyová, MBA, a pán riaditeľ školy, RNDr. PaedDr. Ing. Peter Lenčéš, PhD.

Našim žiakom, nositeľom zelenej stužky – symbolu mladosti, ďakujeme za možnosť spolu s ich rodičmi a najbližšími byť účastní na udalosti ich života.