logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

V stredu, 15. 11. 2023, sa žiaci tried III. A a IV. A pod vedením kariérneho poradcu, pána profesora Ing. Jozefa Bačíka, MBA, a koordinátorky maturitnej skúšky, pani profesorky Ing. Tatiany Oravcovej, MBA, zúčastnili európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS NITRA 2023

Žiaci dostali možnosť oboznámiť sa s ponukou štúdia zo strany vysokých škôl z celého Slovenska a zahraničia. Z podujatia odchádzali motivovaní pre vysokoškolské štúdium.