logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Predkladaný harmonogram je platný pre žiakov 4. ročníka.

 

  • 07.05. 2024 (utorok)

ukončenie klasifikácie (uzatváranie známok),

  • 09.05. 2024 (štvrtok)

vyhodnotenie II. polroka (klasifikačná porada),

  • 10.05. 2024 (piatok)

odovzdávanie vysvedčení žiakom 4. ročníka v dennej forme štúdia (žiaci 4. ročníka v externej forme štúdia dostanú vysvedčenie spolu s maturitným vysvedčením), rozlúčka so žiakmi 4. ročníka v dennej forme štúdia

  • 13.05. 2024 (pondelok) – 17. 05. 2024 (piatok)

„akademický týždeň“ (študijné voľno)

  • 20.05. 2024 (pondelok) – 22. 05. 2024 (streda)

maturitné skúšky

  • 27.05. 2024 (pondelok), 09.00 hod.

slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakom 4. ročníka v dennej a aj externej forme štúdia