logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Ľudské práva

Vo štvrtok, 19. 10. 2023, sa v priestoroch školy konala v nadväznosti na vyučovací predmet právna náuka beseda na tému Ľudské práva a slobody.
Besedu viedol pán rotmajster Mgr. Martin Potocký, veliteľ vo výslužbe ISAF (bezpečnostná misia v Afganistane, ktorú zriadila Bezpečnostná rada OSN v decembri 2001) a pani profesorka PaedDr. Stanislava Žemberová, MBA, vyučujúca predmetu právna náuka.
V súčasnosti sú ľudské práva aktuálnou témou. Aj preto žiaci tretieho a štvrtého ročníka besedovali o význame demokracie a mieru vo svete. Pán rotmajster Mgr. Martin Potocký diskusiu doplnil o svoje skúsenosti z misií v Afganistane a Cypre.

Ľudské práva