logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Vo štvrtok, 19. 10. 2023, sa v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej, Nábrežie mládeže 1, Nitra, konala tradičná Burza informácií stredných škôl.

Jednotlivé stredné školy so sídlom na území Nitrianskeho samosprávneho kraja poskytli žiakom 9. ročníka základných škôl informácie o ponúkaných učebných a študijných odboroch.

Našu školu príkladne reprezentovali pani výchovná poradkyňa Mgr. Margita Jedličková, pani profesorka Ing. Tatiana Oravcová, MBA a žiačky triedy II. AIvana BerkyováNina Hatinová