logo

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

Plenárne stretnutie rodičov

V utorok, 12. 09. 2023, so začiatkom o 15.00 hod. sa v priestoroch školy uskutoční plenárne stretnutie rodičov, resp. zákonných zástupcov našich žiakov. Rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov na stretnutie srdečne pozývame.

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2023/2024

V pondelok, 04. 09. 2023, sa na pôde našej školy konal akt slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024.Centrom pozornosti aktu boli žiaci, ktorí opustili brány základnej školy a nastúpili na štúdium na ANIMUSe.Program aktu tvorili príhovor majiteľky a zriaďovateľky školy, PaedDr. Zlatice Nagyovej, MBA, a riaditeľa školy, RNDr. PaedDr. Ing. Petra Lenčéša, PhD., ďalej predstavenie členov pedagogického zboru a žiakov 1. […]

Prvý deň školského vyučovania – 04. 09. 2023 (pondelok)

Dňa 04. 09. 2023 (pondelok) o 8:00 hod. sa všetci žiaci všetkých štyroch ročníkov (t. j. aj novoprijatí žiaci prvého ročníka) v dennej forme štúdia zídu v priestoroch SSOŠ ANIMUS a to v sídle Agroinštitútu Nitra, š. p. na Akademickej 4 v Nitre.